lørdag 25. juli 2009

”I mange menighetsråd er det slik”

at bare halve rådet arbeider, og den andre halvparten gjør ikke det skapte grann. Jeg er glad for at hos oss er det tvert om!

Ingen kommentarer: