torsdag 21. april 2016

Edward Snowden saksøker Norge

Edward Snowden har mottatt Ossietzkyprisen og ønsker å motta den i Norge i november, men går til sak mot norske myndigheter for å finne ut om han vil bli utlevert til USA eller ikke.

"Snowdens avsløringer viste hvordan amerikanske myndigheter masseovervåket sine egne borgere, i tillegg til statsledere i samarbeidsland.
Det amerikanske rettsvesenet har tidligere slått fast at overvåkingen var ulovlig, men Snowden risikerer likevel å bli straffeforfulgt dersom han reiser hjem til USA.
Det er for dette arbeidet han er tildelt prisen."

 Mer på

 

2016 April 15 Khao Sadao to Dan Khun Thot

The End of the American Dream?


Levealderen blant middelaldrende hvite kvinner på landsbygda i USA faller. Lignende fenomener i andre land tyder på et samfunn i oppløsning. Mer på

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Krisen-som-tar-livet-av-hvite-kvinner-pa-landsbygda-i-USA-8436636.html