torsdag 21. april 2016

Edward Snowden saksøker Norge

Edward Snowden har mottatt Ossietzkyprisen og ønsker å motta den i Norge i november, men går til sak mot norske myndigheter for å finne ut om han vil bli utlevert til USA eller ikke.

"Snowdens avsløringer viste hvordan amerikanske myndigheter masseovervåket sine egne borgere, i tillegg til statsledere i samarbeidsland.
Det amerikanske rettsvesenet har tidligere slått fast at overvåkingen var ulovlig, men Snowden risikerer likevel å bli straffeforfulgt dersom han reiser hjem til USA.
Det er for dette arbeidet han er tildelt prisen."

 Mer på

 

Ingen kommentarer: