søndag 7. juni 2015

Kildesortering – en aha-opplevelse?«Å sortere avfallet under kjøkkenbenken har nesten ingen effekt på miljøet, sier forsker Annegrete Bruvoll i konsulentselskapet Vista analyse til Aftenposten.» Mer på http://www.nrk.no/vestfold/kildesortering-hjelper-ikke-miljoet-1.12397485
 
Hvis målet er å redusere klimautslippene kan det «oppnås atskillig enklere ved å stoppe norsk oljeutvinning i tre-fire timer hvert år, sier Bruvoll.»

«Kildesortering gir også hver og en av oss som årlig bidrar med 441 kilo avfall, og 46 kilo er matavfall, en aha-opplevelse, sier Sundtoft.»

Atle fikk virkelig en aha-opplevelse av å lese dette, men vil ikke utdype det nærmere fordi han ikke vil tråkke statsråden på Høyrefoten.

Ingen kommentarer: