søndag 3. juni 2018

Atle undrer seg


Atle undrer seg over kvaliteten på ulike typer forskning etter å ha lest denne artikkelen – «Usikkert om fysisk aktivitet gir bedre psykisk helse».  Se https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2017/fysisk-aktivitet-for-bedre-psykisk-helse---vet-ikke-om-det-virker/

Kan hende er problemstillingen aktuell for mye forskning?

Les artikkelen som avsluttes omtrent slik: «Et spørsmål er om det er større grunn til å bekymre seg om kvaliteten på den forskning som gjøres på ungdommens psykiske helse enn å bekymre seg for ungdommene selv?»

Ingen kommentarer: