tirsdag 9. september 2008

Steinvending

Her skal det vendes noen steiner. For å se hva som kan være under. Kan være mangt jeg får øye på og mye mer jeg ikke ser.

Jeg husker Rachel Carson på 60-tallet. Hun var amerikaner og skrev i 1963 boken ”Silent Spring” som ble oversatt til norsk. Rachel var visstnok sykelig redd for å dø av kreft, noe hun også greidde til slutt. Hun var opptatt av at DDT kunne være kreftfremkallende og har en stor del av æren for at det mest effektive og billigste middelet til å bekjempe malariamygg ble totalforbudt. Senere undersøkelser har vist at det ikke kan spores at DDT hadde noen skadelig virkning på de som dustet med middelet mot malariamygg. Det skal være tilstrekkelig å duste et hus innvendig to ganger i året for å ta knekken på myggen som setter seg på veggene. DDT ville også effektivt drept innomhus den myggen som forårsaker denguefeber og gulfeber. I Sør-Afrika skal man igjen ha begynt å bruke DDT som faktisk hele tiden har vært uskadelig. For tiden (ifølge The United Nations Environment Program) dør mellom 1,7 og 2,5 millioner mennesker, flest barn, av malaria hvert år. Ifølge denne artikkelen (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7366301.stm) dør over en million mennesker hvert år av malaria, mens mer enn 500 millioner blir infisert hvert år.

Det er ikke urimelig å anta at malaria siden 1945 har tatt livet av flere mennesker enn første og annen verdenskrig til sammen. En ikke liten del av disse dødsfallene kunne vært unngått med bruk av det tilnærmet uskadelige DDT.

Dette er ikke første og heller ikke siste gangen tro eller overtro og hellig overbevisning tar livet av millioner mennesker. Mer om det etter hvert...

Ingen kommentarer: