torsdag 27. august 2009

"Tur til Khorat"

i morgen. Jeg tar ikke med motoren, blant annet fordi det er meldt mye byger. Den siste tiden skal det ikke ha vært mulig å fly om ettermiddagene. Skjermen tar jeg imidlertid med for å drive litt på bakken om det er opphold. Snart får jeg trolig leid en lokal startplass for PPG. Det kan bli greit ikke å være avhengig av tørre rismarker og arbeid på tørkeplassene for tapioka.

Ingen kommentarer: