torsdag 22. mai 2014

”Militært kupp med et smil?”
I det såkalte ”Smilets land” har Hæren tatt over styre og stell, men de vil ikke kalle det et militærkupp.

Landet har fremdeles et forretningsministerium i påvente av nytt valg fordi Konstitusjonsdomstolen underkjente valget for en tid siden. Dersom det er behov for det, burde det ikke være noe problem at dette forretningsministeriet fortsetter, om mulig med større fullmakter enn i dag på grunn av den spesielle situasjonen som opposisjonen og Hæren har skapt.

Dersom ”noen” (og ”noen” arbeider veldig hardt i disse dager) sørger for at en utpekt (ikke folkevalgt) regjering får makten inntil et mulig(?) valg en gang i fremtiden, har det i realiteten skjedd et militærkupp. Uansett hva ”noen” sier.

Selvsagt er det hyggelig at noen smiler. Men det er viktig å forstå at smilet også har en annen hensikt enn å være døråpner. Når folk fra Øst-Asia smiler, er det også for å unngå konflikter. Selv om konfliktene er ”feid under teppet”, er de der like fullt. Uansett hvor mye det smiles.

Ingen kommentarer: