lørdag 30. mai 2015

+ 0,85 grader siden 1880 i denne animasjonen

Det virker ikke spesielt dramatisk i tall, men animasjonen ser svært dramatisk ut. Nesten som i en såkalt actionfilm hvor du vet det meste er juks og fanteri, spør du Atle.

http://www.nrk.no/viten/se-verden-bli-varmere-1.12383694

"Men animasjonen lyver ikke" står det i artikkelen. Selvsagt kan en animasjon ikke lyve mer enn en stein eller en hva som helst kan lyve. Men en hvem som helst kan lyve; det er noen som har satt sammen denne animasjonen - de har brukt såkalt objektive data, MEN disse dataene er tolket og KAN derfor være satt sammen på en tvilsom måte.

Vi mennesker er satt sammen på omtrent samme måte, men likevel tror mange av oss med ufeilbarlig sikkerhet på Gud, Allah, Buddha, Vishnu  og Fanden og hans oldemor...

Men animasjonen var interessant, den... Det var faktisk noe religiøst over den.

Ingen kommentarer: