lørdag 23. januar 2016

Hva er det Norge driver med?

"Hva er det Norge driver med? Sender asylsøkere over grensa til Russland midtvinters i -30 grader. Kutter underholdet til asylsøkere med 20% til 78 kroner dagen. Reduserer norskopplæringen for asylsøkere med 20% til 175 timer. Til folk som sannsynligvis skal bli i Norge. Strammer inn Utlendingsloven så det blir vanskeligere for flyktninger å lære norsk, kvalifisere seg og komme i samfunnsnyttig arbeid. Så det blir vanskeligere for flyktninger å få familiegjenforening, slik at flere kvinner og barn tvinges ut på flukt, eller blir sittende fast i flyktningleirer og krigsområder. Dette kalles streng innvandringspolitikk. Jeg tviler på at den er rettferdig. Human er den iallfall ikke. Nå må alle som misliker denne unorske og usolidariske behandlingen av flyktninger si klart og tydelig ifra. Det gjelder ikke minst mitt eget parti - ‪#‎Arbeiderpartiet‬. Nok er nok!"

Mer på
http://www.adressa.no/nyheter/moreromsdal/2016/01/23/Hva-er-det-Norge-driver-med-12063743.ece

Ingen kommentarer: