lørdag 23. mai 2009

”Sakset fra menighetsbladet i ….”

Det er i høst soknepresten som leser med konfirmantene. La oss huske på konfirmantene i våre bønner…

Ingen kommentarer: