onsdag 2. september 2009

”Digitale medier er en katastrofe”

for rasjonell tenkning, erkjennelse og fordypning er min hypotese for dagen. Allerede nå, etter noen få tasteslag, ser jeg det fåfengte i å argumentere for/mot en slik hypotese. Årsaken er klar som krystall: Det er umulig å diskutere hypotesen uten å sprenge grensene for tålmodigheten til brukerne av digitale medier, brukere som helst skal ha oppfattet poenget før første punktum passeres.

. – Dermed var punktum satt. Iallfall i denne omgangen.

Ingen kommentarer: