søndag 20. januar 2013

”Det robuste Norge”


Ord er ikke bare ord. Når honnørordet ”robust” nå trekkes frem fra møllposen, har vel de såkalt ansvarlige byråkrater og politikere passert grensen for meningssvada og politisk masturbering (Atle kan vel tillate seg å innføre egne tvilsomme begreper)?

Av ot til står det noe interessant i Dagbladet. Som denne artikkelen: ”Norge er robust. Ahus også” http://www.dagbladet.no/2013/01/18/kultur/debatt/lordagskommentaren/kjetil_rolness/robust/25302700/

Jeg legger ved et lite avsnitt fra artikkelen skrevet av Kjetil Rolnes
:
”Høgskolen i Oslo og Akershus vil bli universitet. Da er det ifølge rektor Kari Toverud Jensen «kritisk viktig å videreutvikle institusjonen på en slik måte at fagmiljøene er robuste». Skoleledelsen vedtok at robuste fagmiljøer skulle være «et av flere kriterier/premisser for kartleggings- og analysefasen» i «gjennomføringsprosessen for utvikling av ny strategisk plan», men ante ikke hva den selv snakket om, og måtte søke hjelp fra egen fagstab:

«- Hva er et fagmiljø og hvilke betingelser må være på plass for å ha et fagmiljø? - Hvor går yttergrensene for hvor smalt eller bredt et fagmiljø bør være? - Hvilke kvaliteter, omfang og støtteapparat har et bærekraftig og robust fagmiljø som er stabilt over tid? - Hvordan kan vi måle graden av robusthet? - Hvor skal grensene trekkes mellom individuell spesialisering og faglig overlapp både institusjonelt og i en nasjonal kontekst der vi har en unik og komplementerende institusjonell profil? - Hvordan kan vi definere robusthet i lys av institusjonens oppgaver?» Osv.

Jeg skal spare leseren for alle prosessens konklusjoner. Men man fant ut at stabilitet, kompetanse, kvalitet, aktivitet og ressurser var fine greier. Skolens mest robuste fagperson, Rune Slagstad, har forøvrig sluttet.”

Artikkelen avslutter slik: ”Kanskje vi skal huske det neste gang, i en annen sammenheng, slik at vi lettere kjenner lusa på gangen og lukter ugler i mosen. Når noen bruker ordet «robust» på en motiverende, oppbyggelig eller ha-stemt måte, kan du bare være sikker på én ting: Noen er i trøbbel.”

Ingen kommentarer: