torsdag 28. mars 2013

”Hvor er Indre Enfold? – 3”


Mange års intensivt tenke(?)arbeid førte Atle for noen dager siden til den lite oppsiktsvekkende konklusjonen at Indre Enfolds geografiske plassering er i våre egne hoder. Man skal ikke se bort fra at dette innlegget kan bli fulgt opp av flere (Det ligger i det repetetive som særpreger Indre Enfolds natur).

Man skal heller ikke se bort fra at oppdagelsen er en direkte følge av flere ukers daglig gange på tredemølle (det repetetive aspekt) mens han har sett på 7 Olsenbandefilmer (det er 7 igjen) hvor den største forandringen er at ”Basse” blir eldre. I film nummer 5 har han nådd konfirmasjonsalder. Av annet interessant i film 5 var en oljerigg utenfor fasjonable Aker Brygge (som selvsagt ikke var der) og Dyna Fyr hvor Atle tok dykkerkurs for omtrent 45 år siden. Det var på den tiden da feit ål bollet seg i urenset kloakk som boblet opp ved Vippetangen.

Oppdagelsen av hvor Indre Enfold faktisk befinner seg, er beklageligvis vanskelig å verifisere. Men det er ingen grunn til å henge med hodet av den grunn. Det åpner tvert imot for alskens spekulasjoner om plasseringen.

Kan Indre Enfold være ”på hytta”? I årtier kan det ha vært i Kreml? For ikke å snakke om på og i nærheten av Den himmelske freds plass hvor salig(?) formann Mao nå ligger og holder kjeft? Nevnes må også Pyongyang? Eller organiserte trossamfunn av ulike valørersom ikke har tatt inn over seg at ”tro” ikke er noe annet enn tro; noen mener visst fremdeles at jorda er paddeflat?

Ingen kommentarer: