tirsdag 20. oktober 2015

Den barmhjertige samaritan – noe å tenke på i det såkalt kristne Europa som etter sigende «oversvømmes» av flyktninger.Den barmhjertige samaritan er en lignelse i Det nye testamente, Luk. 10:25-37:
30 Jesus tok dette opp og sa: En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød.
31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi.
32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi.
33 Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham.
34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham.
35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: 'sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.
Lukas 10,30-35. Bibel 2011

Ingen kommentarer: