mandag 26. oktober 2015

MODERN SLAVERY IN DENMARKDid you believe that slavery was abolished in Denmark? Then you have to check out things if you want to bring your state pension abroad.

The reason that you do not see many pensioneers from Denmark in countries that have no agreement with Denmark is that their pensions are slashed.

This is modern slavery.

It is NOT necessary to say that the rich who do not have to live and rely on normal pensions are exempted from this modern slavery.

IF YOU YOU GET YOUR PENSION FROM NORWAY YOU CAN BRING YOUR FULL PENSION WITH YOU ANYWHERE IN THE WORLD.

Hvis du bor i et land uden for EU/EØS eller Schweiz (og et land, som ikke er et konventionsland), kan du søge om folkepension, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Du er EU/EØS-statsborger eller statsborger i Schweiz
  • Du har optjent ret til pension i et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst 30 år, herunder mindst et års optjening i Danmark, i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen. Du har arbejdet i et EU/EØS-land eller Schweiz.
Hvis du har dansk indfødsret, og har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem dit fyldte 15. år og folkepensionsalderen, kan du få tilkendt folkepension, uanset hvilket land du bor i. Det gælder dog ikke, hvis du i samme periode har optjent sociale pensionsrettigheder i et andet land.
Størrelsen af pensionen afhænger af, hvor længe du har optjent ret til folkepension og/eller førtidspension i Danmark. Du kan som hovedregel ikke få udbetalt pensionstillæg i lande udenfor EU/EØS og Schweiz.
Læs mere om pension i udlandet:

https://www.borger.dk/Sider/Generelle-betingelser-for-folke-og-foertidspension.aspx

Ingen kommentarer: