onsdag 27. august 2014

"Norsk skole har utviklet seg til en tragisk tilstand hvor det blir galt uansett"

Sitatet ovenfor er hentet fra en artikkel du finner på NRK Ytring: http://www.nrk.no/ytring/laererstreiken-er-en-tapt-sak-1.11900755

Mange spissformuleringer i artikkelen, men den bør ikke avfeies av den grunn.

Uansett utfall av lærerstreiken kan det, ifølge forfatteren, se ut til alle blir tapere: Lærerne, KS og elevene.

Ingen kommentarer: