tirsdag 10. mars 2015

Lov og rett i Nydalen"Det kan se ut som at PST hever seg over norsk lov. Dette vitner om alvorlige holdninger til Stortinget som lovgivende makt.

Det er "gode" og "onde" krefter der ute, og fordi PST hører til de gode, spiller det egentlig liten rolle hva de gjør eller ikke gjør, de er hevet over loven og det er helt greit (selv om noen er forpliktet til å si det motsatte).
Likeså er det greit når USA invaderer Irak i strid med folkeretten og tar livet av en million mennesker, men ugreit når Russland annekterer Krim (muligens med innbyggernes ønske) uten å ta livet av noen.
Det er horribelt når en kinesisk varsler blir fengslet, men helt uproblematisk når en amerikaner som varsler om kriminelle forhold i USA blir fengslet (eller forlangt fengslet), gjerne uten lov og dom."
http://www.nrk.no/ytring/lov-og-rett-i-nydalen-1.12251100

Ingen kommentarer: