onsdag 24. september 2014

«Politiet med romersk maktsymbol»Sakset fra http://levendehistorie.no/levende/forsidearkiv/politiet_med_romersk_maktsymbol


Ikke få har speilet seg i glansen fra Romerrikets maktsymboler. Selv politiet i Norge bruker romerske symboler.

Makt i det romerske samfunnet ble markert på en spesiell måte. Foran embetsmannen gikk én eller flere menn med et symbol som ble kalt “fasces”; en bunt med kjepper, med en øks stukket inni.

Ritualer og symboler markerte myndighet og status helt fra Romerrikets spede begynnelse.
Symbolspråket ble et kraftfullt verktøy i utviklingen av det mektige imperiet.

Den dag i dag skal vi ikke dreie så mye på hodet før vi blir konfrontert med kraften i det romerske maktspråket.

Det er bare å ta en titt på en amerikansk presidenttrone – eller på emblemet til en norsk politimann.
I senere tid har debatten gått om hijab i politiet. Rett etter krigen dreide debatten seg om politiet skulle videreføre et emblem med romerske aner.

Godkjent før krigen
I 1929 fremmet en komité flere utkast til emblem for politiet, og i 1935 ble det godkjent et emblem med fasces-symbol (to kvistbunter på hver side av riksvåpenet).

Etter krigen ble det en diskusjon om symbolet.

Romerske fasces pryder også det norske politiets emblem.
Rikspolitisjefen ønsket å beholde det, slik det hadde vært før krigen for på den måten å markere at det var det frie Norges politi, og ikke NS-politiet, som var tilbake.

Ekspert frarådde bruken
Utenriksdepartementet hadde bestemt i 1939 at all bruk av riksvåpenet skulle godkjennes, og departementets konsulent på våpenskjold, førstearkivar Hallvard Trætteberg i Riksarkivet, ble derfor konsultert.
Han frarådde å beholde fasces-symbolet på politiets uniform.
Trætteberg mente det opprinnelig var et religiøst tegn som hadde blitt symbol på dommer- og politimyndighet, men viste til at “fasces i det siste har vært et særlig stats- og politimerke i Italia”.

Neppe endring av symbolet
Diskusjonen fortsatte mellom Justisdepartementet, Rikspolitisjefen, Utenriksdepartementet og Trætteberg helt fram til 1973, men Trættebergs innvendinger fikk ikke gehør hos politiet.
Senere har Politidirektoratet (POD) undersøkt historikken rundt bruken av symbolene, men politimester i POD, Per Jacob Solhaug, sier det neppe blir aktuelt å forandre emblemet.
Dette utdraget er en liten smakebit fra artikkelen "Stråleglansen fra Roma" i Levende Historie 4-2013, som er i salg fra 13. juni. Denne utgaven er et spesialnummer om Romerriket og arven etter romerne.

Ingen kommentarer: