fredag 31. oktober 2014

Anders Langes brune fortid/Frps tilsvarende nåtid

«Olav Scheflo
Fascistenes dag
Sørlandet, 19. mai 1934
Der finnes neppe noen by i landet, hvor fascistene opptrer så utfordrende som her i Kristiansand. De tillater seg iblant ting som ville ha vært likefrem livsfarlige, dersom de hadde forekommet i en hvilken som helst annen by enn nettopp Kristiansand. Hva sier man f.eks. om affæren med Styrmannsforeningens flagg den 17. mai? Her kommer styrmennene marsjerende i borgertoget under sitt merke, et stort norsk flagg, og de fornærmer såvisst ingen. Men Anders Lange, sekretæren i Fedrelandslaget, mente at Styrmannsforeningen var kommet alt for langt frem i toget, og dette misforhold besluttet han å rette på. Han tok simpelthen flagget fra Styrmannsforeningens fanebærer, stilte det opp mot en husvegg og holdt det der, inntil en så stor del av borgertoget var marsjert forbi at det etter hr. Langes mening ble en passende plass for styrmennene.
Det ligger naturligvis nær å spørre, hva det vel kan være for slags folk som er medlemmer av Kristiansands styrmannsforening og på en så ydmygende måte lot seg kujonere av fascistene den 17. mai? Det forekommer oss imidlertid at dette spørsmål har forholdsvis liten interesse sammenlignet med et annet spørsmål, nemlig hva det kan komme av at fascistene i Kristiansand overhodet våger å opptre på denne måte? Vi finner ingen annen forklaring enn at de herrer fascister mener å være beskyttet av så mektige krefter at de har noe nær fritt spill. Som vi nevnte i går opptrådte fascistene den 17. mai i sluttet tropp og i uniform. De hadde ikke søkt politiet om tillatelse, de stilte politiet overfor en fullbragt kjensgjerning, og politimesteren lot som han intet forsto - hvilket jo faller nokså naturlig for denne lovens vokter.
Men fascistene nøyde seg ikke med å demonstrere i uniform, de demonstrerte også med fascistiske geberder. Dette innbringer dem en mild bebreidelse i "Fædrelandsvennen", som bl.a. skriver:
"Men i den glede som mønstringen i går måtte vekke, ble det derfor en disharmoni, og det er beklagelig at det skyldtes Fedrelandslagets folk.
Fedrelandslaget har med begeistring sluttet opp om vår nasjonale frihetsdag. Men den nazistiske hilsen som laget ungdomsflokk har antatt, og som demonstrertes omkring på tribunen i Egelunden i går, måtte virke som en trist disharmoni for mange, mange.
Denne hilsen knytter i dag tanken til - og er et symbol på - det styre og de prinsipper, som nå er rådende i Tyskland - og de er ikke i overensstemmelse med Norges frie forfatning fra 1814. Man må forøvrig mene hva man vil om det nye regime i Tyskland.
Derfor sto den nevnte demonstrasjon fra Fedrelandslaget i Egelunden i disharmoni til den utmerkede tale av kaptein Helset."
Dette jammerlige pjatt er alt hva "Fedrelandsvennen" har å føre i marken mot de frekke fascister. Ved siden av virker det nesten forfriskende å lese "Agder Tidend", som uskrømtet yter fascistene sin anerkjennelse. "Dei yngste i Fedrelandslaget gjekk i kvit skjurte og helsa "Noreg" med utstrakt høgre hand, ei verdig og fin helsing", skriver bladet.
Også "Christiansands Tidende" nevner Fæ-laget med dyp respekt i sin omtale av 17. mai. Faktisk har fascistene i Kristiansand vært i stand til å gjøre 17. mai til sin spesielle demonstrasjonsdag. Denne erobring har de dog ikke gjort i kraft av sin egen styrke. De har hatt god hjelp av den lokale borgerpresse og av et politi, som de av gode grunner ikke frykter.»
http://www.dagbladet.no/2014/10/27/nyheter/samfunn/politikk/frp/innenriks/35942622/

Ingen kommentarer: