torsdag 30. april 2009

”Hvor blir det av homo sapiens (det tenkende menneske)?”

mens panikken (eller er det den kamuflerte humoren?) brer seg. Jeg tenker på svineinfluensaen (eller mexico-influensaen som den heter blant rett-troende som ikke kan spise svinekjøtt.

I Egypt skal nå landets 300.000 griser slaktes (!!!) for at den ”urene” smitten ikke skal gå fra gris til menneske. Dette er ikke annet enn storslagen humor som fort kan endres til virkelig katastrofe. Hva gjør myndighetene dersom titalls millioner vanlige egyptere smittes av dette ”urene” viruset? Humoristen og realisten i meg aner en uventet løsning på konflikten mellom jøder og arabere…

Andre steder i verden går man nå tom for munnbind på tross av at helsemyndigheter forsøker å si at feilaktig bruk av slike bind (dvs den måten folk flest bruker munnbind) fører til økt smitterisiko. Dette er ikke annet enn stor humor, om enn ufrivillig sådan.

Mens jeg er inne på humor: Det var den historien om bergensmannen som spurte en østlending (tror jeg):
”Hvilken dag er det i dag?”
”Det er søndag”, fikk han til svar.
”I denne uken?” måtte han spørre.
??? var svaret han fikk.

Noen vil kanskje mene at enten er mannen fra Bergen dum som et brød (unnskyld til brødet!) eller så forsøkte han seg med humor?

Slik er det imidlertid ikke. Bergensmannen befant seg faktisk i Thailand og var nettopp kommet hit.. Her, og i flere andre land i Asia er faktisk søndag den FØRSTE dagen i uken (i Norge er søndag den SISTE dagen i uken). Mannen fra Bergen (intelligente som folk fra Bergen er!!!) ville bare sjekke om alle de utrolige historiene han hadde hørt om østlendingene kunne stemme…

Homo sapiens kan derfor se ut til å befinne seg i Bergen.

Uansett: Lenge leve humoren! Hvordan skulle vi greid oss uten den?

Ingen kommentarer: