tirsdag 30. mars 2010

”HJELP! HJELP! HJELP!”

Jeg trenger hjelp fra deg til å finne frem i irrgangene til det departementale språket. Her om dagen fikk jeg nemlig brev fra Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement med følgende setning:

”Avgiftene for frivillig medlemskap skal tilsvare det som samlet ville ha blitt innbetalt dersom vedkommende hadde vært bosatt (pliktig trygdet) i Norge.”

Hva betyr denne setningen? Hvordan skal den tolkes? Kan du hjelpe meg med å finne finne til meningen? Spørsmålet mitt er dette enkle (Ta utgangspunkt i setningen fra departementet): Hva er prosentsatsen for frivillig medlemskap i trygden for pensjonister? Send gjerne en kommentar.

Saksopplysninger: Når man er pensjonist og bosatt (pliktig trygdet) i Norge, betaler man 3% trygdeavgift via skatten. Dersom man er pensjonist og bosatt utenfor Norge, kan man få frivillig medlemskap i trygden.

Bakgrunnsinfo på http://www.lovdata.no/for/sf/ai/ti-20090130-0085-0.html#3 og www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/147743.cms

1 kommentar:

Atle Zeiner sa...

Atle trenger sannelig hjelp til dette, ja...