onsdag 12. november 2014

Eutanasi på norsk – nytt stikk til Adolf Hitler og hans kumpaner?«Det statlige prioriteringsutvalget som har foreslått nye kriterier for prioriteringer i helsesektoren, vil at helsekvalitet og helsetap skal være kriterier i avveiningen av hvilken behandling som skal igangsettes når ressursene er knappe.
De vil at helsegevinsten og helsetapet skal måles mot en norm på 80 gode helseår. De foreslår at avgjørelsen om noen skal få behandling, skal måles opp mot hvor mange gode helseår og hvor stor bedring i livskvaliteten behandlingen kan gi pasienten.»

«hvis en kostbar behandling kan gi pasienten noen få gode år, bør fellesskapet betale for det. Og motsatt: Dersom livskvaliteten ikke kan bli god, men livet langt, bør behandling ikke prioriteres.
Her må legene prioriteres tydelig, sier hun.»

Er dette noe annet enn å sende «mindreverdige» mennesker i døden slik som nazistene gjorde da de hadde makten i Tyskland?
http://www.nrk.no/norge/_-uhyggelig-om-alder-skal-avgjore-helsehjelp-1.12039453

Ingen kommentarer: