onsdag 19. november 2014

Lever FN’s klimapanel i uvitenskapens tid?Dersom premissene svikter, går det galt med konklusjonene. Det blir som Erasmus Montanus (Rasmus Fjell) hos Ludvig Holberg: Mor Nille kan ikke fly, en sten kan ikke fly. Ergo er mor Nille en sten"

 Hans Borge: Mangel på kritisk journalistikk

http://www.dagbladet.no/2014/11/18/kultur/meninger/kronikk/klima/36282529/

Som jeg skriver i Dagens Næringsliv 28.april 2014 så svikter IPCCs delrapporter når det klimavitenskapelige grunnlaget svikter. IPCCs konklusjoner er bygget på numeriske simuleringer som etter mitt syn ikke kan benyttes som tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag.
Numeriske modeller og simuleringer vil aldri kunne gjenskape virkeligheten. De har sine begrensninger og resultatene som kommer fra slike beregninger er stort sett det som er bygget inn i dem.

Ingen kommentarer: