tirsdag 14. mai 2013

”Resultatet av omtrent 1000 år med kristendom i Norge”
er i følge Dagens Næringsliv at ”Rundt 211.000 nordmenn er aktive kristne, det vil si at de deltar på gudstjenester eller kristne møter minst én gang i måneden.” http://www.dn.no/dnlordag/article2611526.ece

Av en befolkning på 5.000.0000 (100 %) er altså 211.000 (4,22 %) å regne som aktive kristne.

4,22 %!!! Det er kan hende at sunnhetstegn at tallet er så lavt i og med at det man nå ikke blir tvunget til å være kristen med tvangsfremmøte i kirken og gapestokk for de som ikke følger den for lenge siden brede vei.

Sakset fra artikkelen i Dagens Næringsliv:

Ingen kommentarer: