torsdag 10. oktober 2013

”Forventet levealder øker, men økonomisk vekst gir kortere liv!!!”
Disse to påstandene ser ut til å være motstridende. Samtidig må folk i Norge arbeide lenger fordi forsikringsmatematikere forventer levealderen vil øke i årene fremover.

Ta en titt på denne statistikken fra SSB http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode
Her står det at mennenes levealder økte kraftig. Samtidig har barnedødeligheten for gutter under ett år gått ned fra 305 i 1976 til 87 i 2012. Hva som skjuler seg bak statistikken, er vanskelig for Atle å si noe om. Et bedre helsevesen er nok en av årsakene.

På forskning.no leser Atle at ”Økonomisk vekst gir kortere liv” http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/368957
Han siterer: ”Nederlandske forskere har undersøkt velstandsutvikling og levealder i 19 industriland og fant til sin store overraskelse at innbyggerne ikke lever lengre selv om de får mer penger å rutte med.
Når økonomien i et industriland skyter fart, viser det seg tvert imot at dødsraten øker.
– Høyst uventet, konstaterer Herbert Rolden ved Leyden Academy on Vitality and Ageing i Nederland.
Klar sammenheng
På lang sikt fører økonomisk vekst rett nok til at dødsraten faller, men på kortere sikt skjer det stikk motsatte, viser undersøkelsen, som er gjengitt i siste utgave av Journal of Epidemiology and Community Health.
For hvert prosentpoeng et lands bruttonasjonalprodukt øker med, øker dødsraten for menn i alderen 70-74 år med 0,36 prosent og blant kvinner i samme aldersgruppe med 0,18 prosent, konstaterer forskerne.
I aldersgruppen 40-45 år øker dødsraten blant menn med 0,38 prosent og blant kvinner med 0,16 prosent.”

Her siterer Atle litt mer:
”– Ettersom mange industriland nå opplever økonomisk nedgang, skulle man tro at dette hadde en dempende effekt på hvor lenge eldremennesker lever. Men vi ser derimot at økt arbeidsledighet og fallende bruttonasjonalprodukt fører til lavere dødsrater, konkluderer forskerne.
I villrede
Hvordan dette kan ha seg, sliter forskerne med å forstå.”

Da blir Atles spørsmål: Hva er ”lang sikt” og hva er ”kortere sikt”? Atle har forståelse for at forskerne sliter med dette.
 
Her hvor han bor, ser han iallfall forfallet spre seg blant utlendinger med tilgang til billig alkohol. Når det i tillegg er så varmt at den eneste mosjonen mange orker å gjennomføre, er å heve ølglasset for å erstatte væsketapet, noe som igjen skaper den evige øltørsten (øl er som kjent vanndrivende).  Akkurat her er muligens et tips til forskerne som sliter?

Ingen kommentarer: