tirsdag 28. oktober 2008

”Logisk rekkefølge eller kaos? Litt tankespinn”


Vi (jeg) vil gjerne tro at ting skjer i en logisk rekkefølge, og at dette så kan beskrives til minste detalj på en måte som nøyaktig dekker det som har skjedd.

EGENTLIG tror jeg dette er en tankekonstruksjon som bygger på ønsketenkning. Men så fint om det hadde vært slik?

En flue flyr inn i edderkoppnettet til venstre. Er det mulig å beregne de kreftene som virker på alle deler av nettet ved hjelp av fysikk, matematikk og andre vitenskapelige disipliner?

Man sår en ert, frøet trekker til seg vann fra jorda og begynner å svelle, rotspiren viser seg først og trenger nedover, suger til seg næring, en ny spire vokser oppover, slår ut frøblader, det blir en vekselvirkning mellom rot og bladverk, lys og næringsstoffer som kan beskrives nøyaktig. Til slutt ender vi opp med en ny ert, og ringen er sluttet.

Denne prosessen kan beskrives nøyaktig i ord, men er det mulig å beskrive i ord ALT som skjer? Eller er virkeligheten så komplisert, er det så mange faktorer som virker sammen, at dette er en umulighet?

I teorien finnes det en ”objektiv virkelighet”, og det burde være mulig med en objektiv beskrivelse. Så er det bare det at det må finnes et SUBJEKT (jeg, du, vi osv) for å lage begrepet ”objektiv virkelighet”. Dermed er begrepet endret til ”subjektiv virkelighet”. Siden en ”objektiv” beskrivelse av virkeligheten nødvendigvis må gjøres av et subjekt, er begrepet ”objektiv virkelighet” bare en tankekontruksjon gjort av mennesker som du og jeg, som i verste fall (mange mener i beste fall!) ønsker å pådytte andre sin egen subjektive virkelighetsoppfatning. Eksemplene er mange når det gjelder religiøse, politiske, vitenskapelige eller andre overbevisninger.

Ut fra ovenstående, om det da er 100 % riktig (hvilket jeg betviler, siden det er min tankekonstruksjon), kan det være fristende å sette seg ned og fortvile: Alt vi tenker og gjør blir likevel galt. – Det er det ingen grunn til, men en større ydmykhet i forhold til bastante oppfatninger burde være på sin plass; sannsynligvis tar vi feil i vesentlige henseender. Tenker vi fordomsfritt etter, vet vi at det er tilfelle i mange (trolig i alle) forhold.

Det positive er at det er et enormt potensial for å komme med forbedringer. All nytenkning og alle oppfinnelser er så langt fra gjort. Det er tvert om. Det meste er ennå ikke tenkt og oppfunnet.

At dette tankespinnet gir meg en følelse av at jeg sitter fanget som en flue i edderkoppnettet, er en annen sak. Det er bare en SUBJEKTIV følelse.

Ingen kommentarer: