lørdag 25. oktober 2008

”There is something rotten in the Kingdom of Denmark”

ble det sagt i Shakespeares ”Hamlet” for en del hundre år siden. Nå er det Norge det gjelder. Norge og DnB NOR. Statsminister Jens Stoltenberg og hans gode venn Rune Bjerke, direktør i DnB (som i parentes bemerket har hatt diverse posisjoner i Arbeiderpartiet, var Stoltenbergs forlover i sin tid, og som har en kone som har en ledende posisjon innen regjeringsapparatet). Direktøren for Kreditt-tilsynet, Skogstad Aamo, skulle vurdere en sak om innsidehandel, om fortrolig informasjon var kommet til de meglerne i DnB NOR som solgte/dumpet statsobligasjoner til andre banker og unngikk et tap for banken på omtrent 40 millioner. Aamo mente at det ikke var noe problem at han hadde en fortid i Arbeiderpartiet (Fornuftig nok ombestemte han seg senere).

Og der er vi problemet. Nemlig at svært mange i Arbeiderpartiet mener det IKKE er noe problem når det kommer til konkrete saker at det er familie, venner og politiske kamerater som sitter på begge sider av bordet. Onde tunger sa for noen år siden at Irak med Saddam Hussein og Norge med Arbeiderpartiet som lå på topp når det gjaldt familiedynastier i politikken. Nå skulle Norge ligge på toppen

Heldigvis har Økokrim tatt saken. Men Statsministeren burde vise større åpenhet overfor media; media og folk flest vil tro han har noe å skjule (jfr. http://e24.no/lov-og-rett/article2733058.ece ) Ifølge E24 ber mange partifeller ”ham stanse hemmeligholdet av dokumentene som avslører kontakten mellom Stoltenbergs stab og DnB Nor-sjef Rune Bjerke.” (se linken ovenfor)

”There is something rotten in the Kingdom of Norway” (fritt etter William Shakespeare) kan være en mulig konklusjon, iallfall foreløpig.

Ingen kommentarer: