onsdag 3. desember 2008

”De store oppdagelsers tid er ennå ikke slutt!”


Hver dag ”oppdager” jeg og tar i besittelse nytt land. Jeg liker å følge i de gamle oppdageres fotefar. Hva betyr det at det bor folk der fra før når JEG kommer? Absolutt ingen ting! De gamle oppdagere ga også blanke blaffen i det.

Amerika er blitt ”oppdaget” gjentatte ganger uten hensyn til at det bestandig var ”innfødte” der.

Sammenlignet med andre tiders oppdagere oppfører jeg meg sivilisert. Selv om jeg stadig tar ukjent land i besittelse, så snakker jeg aldri høyt om det til de innfødte, primitive som de er. Det er best slik, synes jeg. Da unngår jeg å tirre dem og skape ufred. De driver med sine ting. Og jeg ”oppdager”. Utrolig så fint det er å være oppdagelsesreisende!

Ingen kommentarer: